Oglašavanje apartmana

Oglasite apartmane i privatni smještaj na hrvatskoj platformi www.privatnismjestaj.hr

Radna snaga u Hrvatskoj

Koliki je broj zaposlenih u Hrvatskoj te koja je njihova struktura? Ukupan broj zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosi oko 1,4 milijuna, a prema strukturi zaposlenih po djelatnostima možemo definirati da je Republika Hrvatska razvijeno društvo, jer se udio usluga i industrijske aktivnosti povećao. Prema poslovnim aktivnostima najveći udio u zaposlenosti pripada prerađivačkoj industriji, tj hrane, […]

Mogu li stranci postati vlasnici nekretnine u Hrvatskoj i pod kojim uvjetima?

Strana fizička lica i pravne osobe mogu, slijedeći načela uzajamnosti, steći vlasništvo nad imovinom na području Republike Hrvatske, pod uvjetom da su dobili odobrenje od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske unaprijed. Nakon tog odobrenja inozemni investitor je u potpunosti jednak domaćem investitoru i moze kupiti nekretnine bez dodatnih ograničenja. Iznimka stjecanje nekretnina je poljoprivredno zemljište. Na […]

Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj

Prema Zakonu o trgovačkim društvima, u Hrvatskoj ne postoji razlika između domaćih i stranih ulaganja. Osim toga, inozemni ulagač ima pravo na dodatna jamstva te hrvatski Ustav daje jamstvo za slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala. Kako bi ubrzala i pojednostavila postupak osnivanja tvrtki vlada je formirala servis HITRO.HR, s oko 60 ureda koji pokrivaju cijelu […]

Radna snaga u Hrvatskoj

Koliki je broj zaposlenih u Hrvatskoj te koja je njihova struktura? Ukupan broj zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosi oko 1,4 milijuna, a prema strukturi zaposlenih po djelatnostima možemo definirati da je Republika Hrvatska razvijeno društvo, jer se udio usluga i industrijske aktivnosti povećao. Prema poslovnim aktivnostima najveći udio u zaposlenosti pripada prerađivačkoj industriji, tj hrane, […]

Mogu li stranci postati vlasnici nekretnine u Hrvatskoj i pod kojim uvjetima?

Strana fizička lica i pravne osobe mogu, slijedeći načela uzajamnosti, steći vlasništvo nad imovinom na području Republike Hrvatske, pod uvjetom da su dobili odobrenje od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske unaprijed. Nakon tog odobrenja inozemni investitor je u potpunosti jednak domaćem investitoru i moze kupiti nekretnine bez dodatnih ograničenja. Iznimka stjecanje nekretnina je poljoprivredno zemljište. Na […]

Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj

Prema Zakonu o trgovačkim društvima, u Hrvatskoj ne postoji razlika između domaćih i stranih ulaganja. Osim toga, inozemni ulagač ima pravo na dodatna jamstva te hrvatski Ustav daje jamstvo za slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala. Kako bi ubrzala i pojednostavila postupak osnivanja tvrtki vlada je formirala servis HITRO.HR, s oko 60 ureda koji pokrivaju cijelu […]

Vrsta i međunarodna povezanost cestovne i druge prometne infrastrukture

U posljednjih nekoliko godina, Hrvatska je učinila ogromne napore u izgradnju novih cesta visoke služnosti (autoceste / autocestama i brzim cestama). Ukupna duljina cesta je oko 28.000 od čega je preko tisuću kilometara uključuju auto ceste. Osim toga, Republika Hrvatska ima preko 2000 e-cesta i brzu dostupnost prometa što je jedan od ključnih obilježja Republike […]

S kojim državama je Hrvatska potpisala Ugovore o suradnji?

Oko 80% vanjskotrgovinske razmjene hrvatskog gospodarstva radi pod uvjetima slobodne trgovine, odnosno Republika Hrvatska ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini s 38 zemalja (članovi EU27, EFTA članica, zemalja bivše Jugoslavije, Albanije, Turske, Moldavije i Makedonija). Tko su vanjsko-trgovinski partneri Hrvatske? Struktura hrvatske robne razmjene s inozemstvom ne pokazuje nikakve značajne promjene i više od polovice […]

Koji su najrazvijenije sektori u Hrvatskoj?

Hrvatsko gospodarstvo karakterizira stabilan gospodarski rast, a Hrvatska je progresivna, industrijalizirana zemlja sa sofisticiranim uslugama i dobrom industrijskom osnovom. Uslužna djelatnost čini 55%, a industrija 20% BDP-a. Istraživanja od strane UniCredit Grupe pokazalo je da, sektori s najboljim rezultatima i najvećim potencijalom za daljnji rast su: proizvodnja električne i optičke opreme, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih […]

JPP smjernice

Kako bi se olakšale provedbu projekata JPP-a, mnoge europske države su usvojile posebne propise ili smjernice za pružanje pravnog okvira ili usmjeravanja i poticanja provedbi takvih projekata. Provedba javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj je već odavno počela. Važan je preduvjet daljnjeg razvoja koji se postiže snažnom političkom voljom za daljnji razvoj i provedbom JPP modela […]