Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj

Prema Zakonu o trgovačkim društvima, u Hrvatskoj ne postoji razlika između domaćih i stranih ulaganja. Osim toga, inozemni ulagač ima pravo na dodatna jamstva te hrvatski Ustav daje jamstvo za slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala.

Kako bi ubrzala i pojednostavila postupak osnivanja tvrtki vlada je formirala servis HITRO.HR, s oko 60 ureda koji pokrivaju cijelu Hrvatsku.

Koliko je vremena potrebno da se registruje tvrtka?
Korištenjem servisa HITRO.HR danas to traje desetak dana.

Koji su troškovi osnivanja?

Ukupni troškovi osnivanja poduzeća su oko 11.000 kuna u prosjeku, to uključujući odvjetnika i javnog bilježnika pristojbe, žig, provjeru naziv tvrtke, troškove upisa u sudski registar, dužnosti prema Poreznom Zavodu, Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te troškove otvaranja bankovnog računa.

Koji oblici poduzeća postoje u Hrvatskoj i koji je minimalni iznos kapitala?

Sljedeća tablica prikazuje oblike tvrtki koji mogu biti uspostavljeni u Republici Hrvatskoj:

Oblik tvrtkeKratki opis
Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Limited Liability Company (Ltd)Minimalni kapital od oko 2.700 EUR (20.000 kuna), od kojih se najmanje 1.350 eura (10.000 kuna) mora platiti prije upisa u sudski registar.
Dioničko društvo (d.d.) Joint-Stock CompanyMinimalni kapital od oko 27.000 EUR (200.000 HRK), s najnižom stopom nominalne vrijednosti dionice od oko 1,35 EUR (10 kn).
Javno trgovačko društvo (j.t.d.) PartnershipUdruga dvije ili više pojedinačnih ili pravnih osoba, odgovornih za obveze društva na principu solidarnosti, a sa cjelokupnom svojom imovinom.
Komanditno društvo (k.d.) Limited PartnershipNajmanje jedan član društva je, na solidarnoj bazi, odgovoran svojom cjelokupnom imovinom za sve obveze društva, a najmanje jedan član odgovara do iznosa njegovog udjela u tvrtki.

Navedeni iznosi u tablici mogu da variraju kroz vrijeme i molimo vas da provjerite navode koje smo prezentirali. Podaci treba da sluze kao okvirni princip a ne pravilo.

Stjecanja društava uređeni su Zakonom o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine Nos 84/02, 87/02, 120/02.) kojim se definiraju uvjeti za nadmetanje u preuzimanju dioničkih društava – koja je izdala stranka, postupak nabave , prava i obveze stranaka koje sudjeluju u stjecanju. Navedeni Zakon propisuje da se za stjecanje društava natječaj odnosi samo na javna dionička društva.

Koji zakon regulira elektroničko poslovanje i elektronički potpis?

Opći akti kojima se regulira elektroničko poslovanje i uporabu elektroničkih podataka su: Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/2002), Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/2003) i Zakon o elektroničkom novcu (NN 139/10).

Koje okolnosti dopuštaju korištenje digitalnog potpisa?

Napredan elektronički potpis ima istu pravnu snagu i zamjenjuje potpis rukom i pečatom. Dokument se ne može odbiti samo zato što je sastavljen i izdan u elektroničkom obliku s elektroničkim potpisom.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.