Radna snaga u Hrvatskoj

Koliki je broj zaposlenih u Hrvatskoj te koja je njihova struktura?

Ukupan broj zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosi oko 1,4 milijuna, a prema strukturi zaposlenih po djelatnostima možemo definirati da je Republika Hrvatska razvijeno društvo, jer se udio usluga i industrijske aktivnosti povećao. Prema poslovnim aktivnostima najveći udio u zaposlenosti pripada prerađivačkoj industriji, tj hrane, tekstila i metala.

Koje su kvalitete i vještine radnika u Hrvatskoj?

Prema istraživanju od strane Svjetske banke hrvatska radna snaga je visoko kvalificirana, jer je 93% poduzeća koja posluju u Republici Hrvatskoj zadovoljno s vještinama i stručnim kvalifikacijama hrvatskih radnika.

Koliki postotak stanovništva govori strane jezike i koje?

Jedno od obilježja hrvatskog stanovništva je multi-jezičnost, jer 49% Hrvata govori engleski, 34% njemački, a 14% se služi talijanskim. Izvor: Euro barometar 2006. godine, Europska komisija.

Koja je stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj i županijama?

Službena stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj iznosila je 21.5% krajem 2016. godine.
Stopu nezaposlenosti mozete pogledati ovdje.

Radni odnosi u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o radu. Njegove odredbe jamče sigurnost i za poslodavca i zaposlenika. Radni odnos može također biti reguliran kolektivnim ugovorima, potpisanim od strane i između jednog ili više poslodavaca ili udruge poslodavaca kao jedne stranke i jedne ili više sindikata s druge strane. Svaki poslodavac koji zapošljava više od 20 zaposlenika mora imati Pravilnik koji obuhvaća sva područja vezana uz zapošljavanje i radnu snagu.

Kako zaposliti radnika?

Zapošljavanje se vrši na temelju ugovora o radu koji je u pravilu potpisan na neodređeno ili određeno vrijeme. Nakon potpisivanja ugovora o radu, poslodavac mora prijaviti radnika na Hrvatski zavod za socijalno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Kako raskinuti radni odnos?

Postoje dvije vrste otkaza ugovora o radu: redoviti i izvanredni.

Redovni otkaz ugovora o radu je moguće u sljedećim slučajevima:

  • prestaje potreba za obavljanje određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih i organizacijskih razloga,
  • ako radnik ne može obavljati svoje poslovne obveze redovito zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (obavijest uzrokovane osobnim uvjetima), ili
  • ako radnik krši obveze koje proizlaze iz radnog odnosa (obavijest zbog nepravilnog ponašanja radnika).

Izvanredni otkaz ugovora o radu je moguće u slučaju teške povrede obveze zapošljavanja. Ugovor o radu može se raskinuti kao izvanredni, samo u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na temelju kojeg će se ugovor raskinuti.

Otkazni rok je definiran u ugovoru o radu, te je određen zakonom (varira između dva tjedna za ljude koji su radili za manje od godinu dana, na tri mjeseca za osobe čiji radni odnos trajao 20 uzastopnih godina ).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.