S kojim državama je Hrvatska potpisala Ugovore o suradnji?

Oko 80% vanjskotrgovinske razmjene hrvatskog gospodarstva radi pod uvjetima slobodne trgovine, odnosno Republika Hrvatska ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini s 38 zemalja (članovi EU27, EFTA članica, zemalja bivše Jugoslavije, Albanije, Turske, Moldavije i Makedonija).

Tko su vanjsko-trgovinski partneri Hrvatske?

Struktura hrvatske robne razmjene s inozemstvom ne pokazuje nikakve značajne promjene i više od polovice razmjene odvija se sa zemljama EU. Najznačajniji strani trgovinski partneri Hrvatske i dalje su Italija, Njemačka, Austrija i Bosna i Hercegovina.

Koji su dominantni proizvodi hrvatskog izvoza i uvoza?

Izvoz%Uvoz%
Strojevi i transportni uređaji28.8Strojevi i transportni uređaji32.2
Mineralna goriva i maziva15.1Proizvodi razvrstani prema materijalu19.5
Razni gotovi proizvodi14.9Mineralna goriva i maziva15.9
Proizvodi razvrstani prema materijalu14.9Razni gotovi proizvodi11.6
Kemijski proizvodi9.2Kemijski proizvodi10.8
Ostalo17.1Ostalo9.6

Kako su uvozne carine regulirane?

Zakonski okvir stranog poslovnog odlučivanja Republike Hrvatske je u potpunosti u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO), te usklađenost sa pravnom stečevinom EU-a, i niz drugih zakona doprinijeli su značajno visoku razinu liberalizacije trgovine i olakšavanje stranom prometu roba i usluga (www.carina.hr/crotarifa.htm)

Carinska tarifa određuje uvozne carine na robu, što znači da se carina definirana unaprijed, a uvjeti uvoznice su tako poznati tijekom cijele godine unaprijed. Kao dodatak Carinskoj tarifi postoje dodatne carinske kvote navedene za svaku zemlju, i kvote za uvoz robe iz zemalja članica WTO-a.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.